هدر سایت
- -

دو مسئله در یادگیری الحان

در یادگیری الحان، دو مسئله باید مورد نظر قرار گیرد:

الف): یادگیری ساختار آهنگ که در وحله اول صحت اجرای آن ملاک است

ب): یادگیری تکنیک ها، حالات و موارد بیان ملودیک