هدر سایت
- -

دو نوع گویش در حوزه صداپروری و آهنگ پروری

در حوزه صداپروری و آهنگ پروری، دو نوع گویش مطرح است:

الف): گویش تجویدی که مربوط به موضوع فن بیان و کیفیت خوانش حروف و کلمات و همچنین زیباسازی صداست.

ب): گویش موسیقایی که مربوط به کیفیت خوانش الفاظ بر اساس ضوابط موسیقایی است.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید