دو نکته در باب فصاحت

ایجاد ضربه های بی مورد در قرائت کلمات از آسیب های فصاحت است. اداء یکنواخت در گویش حروف مدی از مسائل مهم فصاحت است.

نظرات بسته شده است.