جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

راه های ایجاد بکاء در تلاوت

 

برای ایجاد حالت بکاء در تلاوت باید حداقل به موارد ذیل توجه کرد:

۱ – مسائل معنوی و ارتباط با خداوند

۲ – مطالعه تفاسیر و بخصوص مباحث کلام

۳ – استفاده از فنون لحنی ایجاد کننده آن

۴ – استفاده از فنون صوتی ایجاد کننده آن

۵ – طنین و رنگ صدای قاری

۶ – استفاده از نغمات ایجاد کننده بکاء (البته به طور خاص)

۷ – محل قرائت قرآن کریم

۸ – زمان قرائت قرآن کریم

۹ – مسائل روحی و فکری

۱۰ – نگرش قاری به مفاهیم قرآن کریم

۱۱ – آیات محل قرائت

و ….