سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت , ۱۴۰۱ - الثلاثاء 16 شوال 1443 - Tuesday, 17 May , 2022

راه های افزایش درک موسیقایی در تلاوت

یکی از لوازم بسیار مهمی که یک مقلد در طول دوران تقلید باید به آن دست یابد، قدرت درک موسیقایی می باشد. قدرت درک موسیقایی به این معناست که قاری توانایی تشخیص صداهای یک نغمه (این صداها تحت عنوان موتیف شناخته می شود ) را پیدا کرده و بتواند آنها را از یکدیگر تمییر دهد. برای رسیدن به درجه مذکور باید ابتدا گوش موسیقایی و بعد ذهن موسیقایی هر فرد تربیت شود. در فضای تلاوت و با توجه به اینکه بسیاری از روش های تعلیمی حال، از طریق روش های علمی – تجربی صورت می گیرد چند روش زیر توصیه می شود:

۱ – افرادی که در دوران تقلید هستند باید قطعات تقلید خود را بارها استماع کرده و آنها را به بهنرین کیفیت ارائه نمایند. سپس از استاد بخواهند که اسم نغمات مذکور را به آنان بگوید. تقلید دقیق و با کیفیت باعث حساس شدن گوش موسیقایی و بالتبع آن باعث تربیت ذهن موسیقایی خواهد شد.

۲ – استماع زیاد قطعات ضبط شده با صدای خود و مقایسه آن با اصل.

۳ – استماع تلاوت سایر قراء و تقلید از قطعات تلاوت ایشان

۴ – آشنایی مختصر با علم سلفژ و صداسازی و حساس کردن گوش به خروج های صوتی و لحنی که البته باید تحت نظر یک استاد بسیار توانمند صورت گیرد.

 


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید