جستجوی مطلب
شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۰ - السبت 15 ذو الحجة 1442 - Saturday, 24 July , 2021

ردیف مقامی و نغماتی

در تلاوت دو نوع ردیف وجود دارد:

الف): ردیف مقامی

هر کس مطابق توانمندی های صوتی، لحنی و اندوخته های لحنی خود باید ترتیب مقامات را در تلاوت خود مشخص نماید. برای مثال به صورت کلی قاری در ذهن خود ترتیب مقامی بیات، راست، نهاوند و حجاز را ترتیب می دهد. اولین کاری که در اجرای یک تلاوت مهندسی شده لازم است رعایت شود، ترتیب ردیف مقامی است. یکی از موارد لحنی ای که در تقلید فراگرفته می شود، ترتیب مقامی یا ردیف مقامی است.

ب): ردیف نغماتی

پس از مشخص کردن ردیف مقامی، مشخص کردن ردیف نغماتی باید صورت گیرد. در دل هر مقام، ردیف های مختلفی خوانده می شود که به آن ردیف ها، ردیف های نغماتی می گویند. کسی می تواند ردیف نغماتی را حذف، جایگزین و یا تبدیل کند که نسبت به ردیف ها شناخت داشته باشد.