جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

ردیف های تونال مقام راست

ردیف های تونال مقام راست به شرح زیر است:

الف): راست قرار یا جنس راست

ب): راست نوا

ج): راست کردان