هدر سایت
- -

رشاقه الاداء

اجرای روان، سریع و بدون تکلف ملودی در کلمات، جزو اصول مهم لحنی است که تحت عنوان رشاقه الاداء شناخته می شود.