جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

زمان ارزش تحریر

زمانی می توان به ارزش تحریر پی برد که اگر تحریر اجرا نشود و سپس اجرا شود، خلأ آن محسوس باشد.