سرعت در اجرا

سرعت یک عامل اجتهادی و تا حدودی نیز طبعی در اجراست. قاری زمانی مجاز به کند خواندن است که دارای شاخصه های بخصوصی باشد. مهمترین این شاخصه ها عواملی مانند طنین صدا، ملودی، مدولاسیون متنوع و … نقش اساسی در این موضوع دارند. مانند استاد محمود علی البنا.

نظرات بسته شده است.