یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

سه مرحله کلی در تقلید

در تقلید طی کردن سه مرحله زیر مهم و ضروری است:

الف): تخصیص

ب): تکمیل

ج): تطبیق