هدر سایت
- -

سه مرحله یادگیری تکنیک در تلاوت

در اجرای تکنیک ها و حالات صوتی، سه مرحله باید اتفاق افتد:

الف): مرحله شناخت که منظور آشنایی با موضوع کار و نحوه اجرای آن است

ب): مرحله حسن اجرای که مربوط به تکنیک اجرا است

ج): مرحله طبیعت و شخصیت صوتی که به مرور زمان جزو شخصیت صوت هنری آن خواننده می گردد

 


برچسب‌ها:, ,