جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

سه مورد لازم برای قفله پردازی

برای قفله پردازی و قفله سازی، توجه به سه مورد زیر لازم و ضروری می باشد:

الف: دایره اندوخته های موسیقایی زیاد باشد و نغمات متراکم و متعدد دز ذهن ثبت شده باشد

ب): تحقیق و بررسی موضوعی قطعات لحنی یا تلاوت چند قاری با یک موضوع

ج): بهره گیری و توجه به تحریرها، تحویلات و … در اجرای قفلات