هدر سایت
- -

سه موضوع مهم در اجرای هر ملودی

در اجرای هر ملودی باید سه موضوع مهم توجه شود:

الف): اجرای صحیح آهنگ                      ب): تنظیم صحیح                           ج): آهنگ داشتن تک تک کلمات

 


برچسب‌ها:, ,