هدر سایت
- -

سه نکته در خصوص اجرای قطعات اوج

وجود مدت و کیفیت جزو مسائل بسیار مهم در اجرای قطعات اوج است. همچنین اجرای اوج نباید همراه با داد باشد.

 


برچسب‌ها:, , ,