هدر سایت
- -

سونوریته صوت

کیفیت صدادهی (شدت صوت) و مقدار انرژی ای که برای اجرای ملودی استفاده می شود را سونوریته صوت گویند.

 


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید