سونوریته

سونوریته به معنی صدادهی است. فاصله پایین ترین و ضعیف ترین حالت تولید صدا تا بالاترین درجه صوتی که همان حالت داد و فریاد است را سونوریته می گویند. سونوریته در معانی دیگری نیز استفاده می شود.

نظرات بسته شده است.