هدر سایت
- -

سکانس یا سکوئنس

سکانس یا سکوئنس به معنی الگو و قالب است. سکانس در موسیقی به معنی بیان مجدد و یا توالی یک موتیف، یک ملودی بلند یا به اصطلاح فیگورهای موسیقایی و صوتی است. سکانس دارای سه حالت ملودیک، هارمونیک و ریتمیک است و سکانس در هنر تلاوت در دو حالت سکانس ملودیک و سکانس تحریری قابل تصور و اجرا است. موضوعات سکانس بسیار متنوع و متعدد است.


برچسب‌ها:,