هدر سایت
- -

شخصی سازی در یادگیری

برای بروز خلاقیت لحنی ابتدا باید فن و یا هر چیز دیگری که مهارت لحنی محسوب می شود، باید به صورت شخصی تبدیل شود. این قانون تحت عنوان شخصی سازی در یادگیری شناخته می شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید