یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

شرایط رسیدن به درجه تلحین

رسیدن به درجه تلحین نیازمند مقدمات و شرایطی می باشد:

الف): وجود نغمات متراکم و متعدد در ذهن

ب): حفظ و بخاطرسپاردن جملات لحنی مختلف

ج): آشنایی و آموختن مقامات

د): تثبیت و تبعیت از یک ردیف لحنی

ذ): استفاده از فنون تنغیم

ر): ایجاد و تولید صدای سالم

ز): داشتن استعداد و ذوق هنری

ط): جوشش ذوق هنری