هدر سایت
- -

شرط تکرار ملودی

از شروط مهم در تکرار یک قطعه لحنی، عدم ملال آوری و خسته کننده نبودن آن است.