شناخت قسمتهای درخشان صدا

شناخت قسمتهای درخشان صدا و بهره گیری از آن در تلاوت نیازمند تذکرات استاد متخصص در زمان صحیح و گوش دادن به صدای خویش در تمرین است.

نظرات بسته شده است.