هدر سایت
- -

صاحب النکحات

بروز خلاقیت های موسیقایی مبتنی بر اطلاعات فنی را نکحات و اجراکننده آن را صاحب النکحات می گویند.

 


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید