سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

صاحب النکحات

بروز خلاقیت های موسیقایی مبتنی بر اطلاعات فنی را نکحات و اجراکننده آن را صاحب النکحات می گویند.