یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

صدای اَغَن و اَخَن

صدای غنوی مطلوب را صدای اغن و صدای غنوی نامطلوب را اخن می گویند.