صدای سبک و سنگین

صدای سبک و سنگین دارای معانی خاصی است:

صدای سبک گاهاً به صدایی گفته می شود که دارای محتوای فنی نباشد. اما از بعد فنی صدای سبک به صدایی گفته می شود که فشاری بر روی آن نباشد و به راحتی و روانی اجرا شود به آن صدای لیریک می گویند.

صدای سنگین به صداهایی گفته می شود که گاهاً دارای بار اضافه فنی مثل تحریرهای اضافه، تکلف، کندی سرعت، کم انعطافی و … می باشد. همچنین صدای قاریانی که دارای بم قوی هستند نیز از اصلاح صدای سنگین استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *