صدای پیانو و فورته

پیانو در موضوع داینامیک به معنی کم کردن و ضعیف کردن صدا و فورته به معنی قوی و با قدرت اجرا کردن صدا است. در تلاوت قرآن باید هر دو فضا علی الدوام وجود داشته باشد.

نظرات بسته شده است.