یکشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۰ - الأحد 4 ذو القعدة 1442 - Sunday, 13 June , 2021

صفت خَرْوَرَه

صفت خَرْوَرَه

(آواز شبیه صداى فرد گلوگرفته؛ صفت ویژه حرف «خ»)

خَروَرَه (به فتح «خ»، سکون «ر» اول و فتح «و» و «ر» دوم) به معناى گرفتگى صدا است.

«خروره» در اصطلاح تجوید یعنى هنگام تلفظ حرف «خ» آوازى شبیه صداى کسى که حلقش گرفته باشد شنیده شود، مانند: تلفظ «خا» در «آخرین» و «خالق».

خروره در برخى از منابع، به عنوان صفتى از صفات فرعى یا غیرمتضاد حروف ذکر شده است.

نیز ر.ک: حرف مخروره.


[۱]بیگلری ، حسن;سرالبیان فى علوم القرآن;صفحه ۱۷۴
[۲]فاضل گروسی ، عبد الحسین ، – ۱۳۲۴;تجویداستدلالى;صفحه (۱۵۰-۱۵۲)


Scroll Up