هدر سایت
- -

ضرورت استفاده از قفلات کم تحرک

در وحله اول و برای یادگیری سریعتر، استفاده از قفلات کم تحرک برای ارتقاء صحت ملودی لازم و ضروری می باشد.