هدر سایت
- -

ضغط الحروف

ضربه به حروف تحت عنوان ضغط الحروف شناخته می شود و آسیب های اداء می باشد.

 


برچسب‌ها:,