طریقه قلقله حروف قطب جد

حرکت دادن عارضی حروف قلقله به حرکات مختلف کاملاً اشتباه است. بعضی می گویند که حروف قلقله می تواند به سه حرکت کوتاه فتحه و کسره و ضمه حرکت بگیرد. این سخن کاملاً اشتباه است. قلقله دادن حروف قطب جد با توجه به مستفله و مستعلیه بودن آن مشخص می شود. برای مثال کلمه سبحان که حرف باء ساکن است نمی تواند با ضمه قلقله بگیرد زیرا ضمه صدای مفخم ایجاد می کند ولی حرف باء استفال دارد. قلقله دادن با فتحه در تمامی کلماتی که حروف قلقله دارند اشتباه است. به طور کلی حروف مستعلیه با ضمه و حروف مستفله با کسره. آوای تولیدی حرکت کسره استفال زیادی دارد لذا باید از این حرکت استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *