هدر سایت
- -

عبدالباسط محمد عبدالصمد – قمر آیات ۴۹ تا آخر، رحمن ۱تا ۱۷، نبا ۳۱ تا آخر، تکویر، ضحی، شرح، حمد، بقره۱ تا ۵