هدر سایت
- -

عبدالباسط محمد عبدالصمد – قمر ۵۴ تا آخر، رحمن ۱تا ۲۷، بلد، شمس، فاتحه، بقره ۱و ۲