یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

عدم استفاده از تحریرهای تحقیقی در ترتیل

از تحریرهای مدل تحقیقی نباید در ترتیل استفاده کرد. بعضی از تحریرهای قرائت تحقیق، کند و با فاصله اجرا می شوند لذا نمی توان در ترتیل از آنها استفاده کرد.