هدر سایت
- -

عدم قرائت با سر افتاده

حالت گردن در قرائت باید حالت استاندارد باشد و قاری نباید با سر افتاده تلاوت کند زیر سر افتاده موجب فشار بر حنجره و تغییر طنین صدا نیز می گردد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید