هدر سایت
- -

عدم چندشخصیتی ادا کردن حروف

تلفظ کلیه حروف در تمام تلاوت باید به یک کیفیت ادا شود. مثلاً تلفظ حرف فاء در کل تلاوت باید به یک شکل باشد. یا تلفظ حرف عین و … حروفی همچون تاء، قاف، سین، شین و … از جمله حروفی هستند که در معمولاً دستخوش تغییر ادایی در تلاوت می شوند و به صورت متفاوت ادا می شوند که این مسئله صحیح نیست. اصولاً چندشخصیتی ادا کردن حروف، اشکال در فصاحت دارد.