علل تفاوت و تمایز مکاتب و سبک ها

💠 در خصوص تفاوت سبک با مکتب مؤلفات مختلفی توسط صاحب نظران مطرح شده است که به چند مورد اشاره می گردد:

حوزه نگرش ها، برنامه های نغمی و بیان ملودیک:
الف): شیوه تقطیع آیات به لحاظ مفهومی، طول نفس، قرائات مختلفه و …
ب): سرعت اداء یا دور تلاوت
پ): نحوه انتقال اجناس و مقامات و مدولاسیون
ت): قفلات و قفله پردازی
ث): شیوه بکارگیری فنون تنغیمی
ج): بکارگیری نوع فواصل در اجرای نغمات
چ): شیوه و روش اوج گیری
ح): شیوه شروع و فرود تلاوت
خ): قدرت تنغیم و آهنگ سازی
د): پر رنگ بودن فرم و ساختار خاصی از تحریر در اجرا
ذ): تعداد استفاده از درجات صدا در استعاذه
ر): پر رنگ بودن تکنیک خاص صوتی در اجرا
ز): بهره گیری از روش های بازنمایی تم ملودیک و بسط و گسترش
ژ): کیفیت لفظ لحنی و وجه ملودیک آن

با توضیحاتی که مطرح گردید، تصویری نسبتاً روشن و واضح در مقوله سبک شناسی و مؤلفات فنی آن به خواننده گرامی ارائه شد. لذا متعلمین قرائت و باید با راهنمایی استاد خویش در وحله اول از قاریانی که صاحب مکتب (مدرسه) و یا صاحب سبک هستند تقلید نمایند و تقلید از قاریان صاحب منهج (چه مصری و چه غیرمصری) توصیه نمی شود. البته این نکته را اشاره کنیم که بهره گیری از قاریان صاحب منهج، منعی ندارد و انتخاب آن بر عهده و تشخیص معلم قرائت است. اما با توجه به توضیحاتی که در این بخش مطرح گردید، توصیه و اولویت در بهره گیری از قاریان صاحب مدرسه و صاحب سبک می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *