علل تفاوت و تمایز مکاتب و سبک ها

در خصوص تفاوت سبک با مکتب مؤلفات مختلفی توسط صاحب نظران مطرح شده است که به چند مورد اشاره می گردد:

1): تدوین و شکل خاص ردیف ها

2): تکنیک های اجرا

3): استفاده از تعداد درجات صوتی

4): تأثیرپذیر از آثار موسیقایی

5): کیفیت مصادیق خلاقیت

6): ویژگی های خاص موسیقایی و آهنگسازی

7): تحرک موسیقایی

8): نوع بافت موسیقایی و نوع مدولاسیون

9): بکارگیری تحریرهای ملودیک و غیرملودیک و سایر ابعاد فنی تحریرها

10): سرعت اجرا

11): کیفیت انعطاف صدا

و …

و اما در حوزه اصوات می توان به این تمایزات اشاره نمود:

الف: مساحت یا دامنه صوت

ب): انعطاف یا سرعت صوت (چابکی یا رشاقه الاداء)

پ): طنین یا رنگ صوت

ت): قدرت یا شدت صوت

ث): زنگ یا گیرایی صوت

ج): جنس صوت (مردانه یا زنانه بودن)

چ): فرم یا خط صوت (محدوده مطلوب صوتی متناسب سبک)

ذ): میزان استفاده از تحریرهای غیرملودیک

ر): پردازش، تنویع یا طنین سازی در صوت

و …

2 بافت موسیقایی:

الف): کمیت و تعداد مقامات مورد استفاده

ب): پررنگ بودن انگاره های موسیقایی مانند پررنگ بودن برخی از مقامات نسبت به سایر مقامات

چ): ترتیب استفاده از ردیف های نغماتی

ت): نوع و تعداد استفاده از مقامات و تلوینات

ث): طبقه صوتی مورد استفاده در اجرای مقامات و فروعات آن

ج): قالب لحنی (کلاسیک – ترکیزی – مبسوط – مدرن – مباغته)

چ): بافت تحریر

ح): کاربرد و کارکرد جنس دوم مقامات

خ): حرکات ملودیک

د): تحرک

ذ): میزان استفاده از تحریرهای ملودیک

ر): تکرار و نکوص و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *