دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

عنصر اصلی قفله خادعه

در اجرای قفلات خادعه، سکت لحنی کاربرد اساسی دارد.