سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

عوامل ایجاد گلیساندو در صدا

وجود گلیساندو در حروف بستگی به چند عامل مهم دارد:

الف): گیرش حرف

ب): رهش حرف

ج): کیفیت صدادهی به حروف (سونوریه)

د): پرده صوتی