هدر سایت
- -

عوامل مستقیم و تأثیرگذار بر روی نفس

عوامل مستقیم و تأثیرگذار بر روی نفس شامل موارد زیر می باشد:

الف): محل نشیمنگاه و صحیح نشستن – محل نشستن باید دارای کمی شیب به جلو و بالاتر از سطح زمین باشد. برای مثال بعضی از قراء در نشیمنگاه خود پتو و …. قرار می دهند که اینکار در جهت ایجاد همان شرایط می باشد.

ب): صحیح تنفس کردن – تنفس دیافراگمی به صورت صحیح و بدون صدا

ج): صحیح استفاده کردن از هوای محبوس شده در شش ها

د): سرعت تلاوت

ذ): پرده ی صوتی

ر): توجه به کیفیت رهش حروف