هدر سایت
- -

عوامل کیفی تحریر

۱ – سرعت.

یکی از عوامل مهمی که در کیفیت تحریرها مطرح است، سرعت تحریر می باشد. باید توجه داشت که هرچقدر سرعت تحریرها بیشتر باشد کنترل آنها نیز سخت می باشد. از طرفی سرعت تحریرها بستگی به قدرت انعطاف حنجره و توانایی تحریری یک قاری دارد. لذا باید به این مسئله توجه ویژه داشت.

۲ – فرم.

فرم یا شکل یا قالب تحریر. نوع و مدل تحریر را فرم تحریر می گویند. خیلی از فرم های تحریری در حد توانایی یک قاری نیست. برای مثال می توان به تلاوت های بسیاری از قراء اشاره کرد. هر قاری ای با توجه به توانایی صوتی خود فرم های خاصی از تحریرها را اجرا می نماید. تعداد افرادی که بتوانند انواع فرم تحریری را اجرا نمایند اندک است.

۳ – پرده.

یکی از عوامل کیفی تحریرها پرده صوتی ای است که تحریر در آن ایجاد و تلفظ می شود. هرچقدر پرده بالاتر باشد قدرت تحریر زنی کاهش می باید. افرادی که در تحریری زدن توانایی دارند به راحتی می توانند بر این مشکل غلبه کنند. از طرفی، فرم و سرعت نیز در پرده صدا ترکیب شده و بر سختی کار می افزاید.

۴ – ملودی.

هر تحریری دارای فرم، سرعت و پرده صوتی و ملودی مخصوص به خود است. ملودی در هر پرده ای که اجرا شود مطابق همان پرده، تحریر مخصوص به آن ملودی ایجاد می شود. اگر ملودی دارای پیچیدگی با مواکله های زیاد لحنی باشد بر سختی تلفظ تحریر افزوده می شود.

۵ – تعداد.

تعداد و کمیت تحریرها از جمله مواردی است که در کیفیت تحریرها مطرح است.