سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

فاصله تحریرها

هرچقدر فاصله بین تحریرها بیشتر باشد حالت تحقیقی آن بیشتر می شود و نمی توان در ترتیل از آن مدل استفاده نمود. مقدار فاصله تحریرها در تحقیق نیز دارای قوانین و اصول خاصی می باشد و نمی توان فاصله های زیاد ایجاد کرد.