جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

فرود و فرود لحنی ابزار جداسازی مفاهیم آیات است

با فراز و فرودهای لحنی می توان مفهوم جملات را از یکدیگر جدا کرد. البته موقعیت استفاده از فراز و فرود در جملات مسئله ای ذوقی و بدون قانون است. لذا بهتر است قاریان قرآن برای توجیه مفهومی کلمات در آیات به مطالعه تفاسیر بپردازند.