قرائت مفسره

از جمله مؤلفات مهم قرائت، وضوح در اداءالحروف است و این قاعده تحت عنوان قرائت مفسره شناخته می شود. قرائه مفسره حرفاً حرفاً.

نظرات بسته شده است.