سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

قفله صخریه

اجرای قفله در کلماتی که مختوم به حروف حلقی عین، غین، خاء باشد را قفله صخریه می گویند. قفله صخریه جزو سخت ترین قفلات لحنی محسوب می شود. طنین نامناسب ناشی از ادای ناصحیح این حروف، علت سختی اجرای آنها می باشد.