دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

قلقله حروف مستفله قطب جد

قلقله حروف ب، ج، د به سمت کسره فارسی می باشد. بعضی از افراد در قلقله حروف افراط کرده و قلقله را به صورت ( ای ) ادا می کنند این که این مسئله آسیب تجویدی محسوب می شود.