لهجه عربی تلاوت

لهجه عربی تلاوت به چندین مورد مهم ارتباط دارد که سه مورد آن اشاره می شود:

الف): تجوید و احکام تجوید

ب): شناخت محل تأکید در کلمات

ج): سرعت اداء

نظرات بسته شده است.