هدر سایت
- -

مؤلفات ملودی قوی

ملودی قوی به ملودی ای اطلاق می شود که حداقل سه مؤلفه مهم را دارا باشد:

الف): احساسات شنونده را منقلب کند

ب): در گوش شنونده ماندگار باشد

ج): بعد از اینکه شنیده شود در مورد آن صحبت شود و جوانب فنی آن بررسی گردد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید