جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

مبانی موسیقایی تلاوت

مبانی موسیقایی تلاوت قرانی کریم از بخش هایی همچون تنوع، ترادف، تطابق، توازن و تناسب و همگونی لحن و صوت تشکیل شده است.