یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

مدهای سکون عارضی در ترتیل

مدهای سکون عارضی در ترتیل باید متوازن باشد ولی در تحقیق از اختیارات قاری می باشد. در یک مدل از ترتیل های استاد منشاوی، ایشان مدهای سکون عارض را به قصر اجرا نموده است. مرتلین خلیجی نیز مدهای سکون عارض را به طول اجرا می کنند.